ما را حمایت کنید
 
طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲۵ مرداد, ۱۳۹۵ | کد خبر : 12262 | نویسنده : مادنا
 •   

  بابک صادقی ـ سردبیر هفته نامه غرب؛

  به هزار و یک دلیلِ گفته و ناگفته فقط محمود احمدی نژاد است که می تواند به فاصله یک شب هم در رسانه ی پُرمخاطبِ!! ملی و هم در جمعِ خانوادگی خبرنگاران کرمانشاهی به یک شیوه تقدیس شود.

  به هزار و یک دلیلِ گفته و ناگفته فقط محمود احمدی نژاد است که می تواند به فاصله یک شب هم در رسانه ی پُرمخاطبِ!! ملی و بابک صادقی ـ سردبیر هفته نامه غربهم در جمعِ خانوادگی خبرنگاران کرمانشاهی به یک شیوه تقدیس شود. در بزنگاه مصائب ملی عرصه سیاست ایران باز هم فقط اوست که ظرفیت آن را دارد تا «شریعتمداری کیهان» بر ۱۱ روز خانه نشینی مسأله دار، ۲ میلیارد دلار هدررفت ثروت ملی، پرونده های بی شمار مطروحه ی وی و اطرافیانش چشم بپوشد و او را خدوم ترین بنامد و فقط اوست که پتانسیل آن را دارد که «معینِ مرصادنیوز» در میانه ی جشنی صنفی که بنا بر قاعده باید به مصائب بی شمار رسانه های استان کرمانشاه پرداخته می شد، به هر ترفندی که بود نتیجه مباحثش را به برکاتِ حضور و فعالیتِ او در رأس امور اجرایی کشور کشانده و دولتش را تکریم نماید!

  چه چیزی در محمود احمدی نژاد نهفته است که مدیر مسئول کیهان رو در روی میلیون ها بیننده و شنونده ی آگاهِ تلویزیون و مدیر سایت اصولگرای … کرمانشاه رخ به رخ صدها خبرنگار باهوش، به ادبیاتی به سانِ روح ا… حسینیان دیگر همفکر اصولگرای شان، عیار اقدامات دولت اعتدال را به میزان ناخن خدماتِ دولت عدالت ورز او معرفی می کنند؟! رازِ این همه تقدیس و تکریم چیست؟!

  برآوردی از جایگاه اصولگرایان و میزانِ مقبولیتِ کنونی آن ها نزد افکار عمومی از نبودِ گزینه ای با ظرفیت جلب افکار عمومی و امکان رأی آوری در اردوگاه آنان خبر می دهد. از نگاه آن ها دیگر نه می توان «لاریجانی» را به سبب حمایت هایش از دولت تدبیر و امید و نه می توان «باهنر» را بر حسب اظهاراتی به مثابه سخنانش در همین چند روز گذشته اصولگرایانی شش دانگ به حساب آورد؛ بر رأی سرهنگِ شهردارِ پایتخت نیز نه تنها فزوده نگشته که کاسته شده، جلیلی و رضایی هم که بازیگرانی موج آفرین به حساب نمی آیند و در چنین شرایطی است که امید دوباره به ظهور یک منجی در قد و قواره احمدی نژاد ۸۴ نیز تنها دل بستن به اعجاز است!

  قرار گرفتن اصولگرایان در چنین بن بستِ شخصیت و فقدانِ یک کاریزمای فردی در میان چهره هایش چاره ای برای آن ها نمی گذارد جز آن که علیرغم همه ی زاویه های فکری و راهبردی که با احمدی نژاد دارند، به دنبال طرح و تقویت دوباره ی وی باشند؛ چراکه در این برهه تنها کسی است که با حضورش علاوه بر ظرفیت موج آفرینی نشان داده است که بی تابِ رأی آوری و انتخابِ مجدد است و در این مسیر، آمادگی گذشتن از بعضی خطوط قرمز خودساخته ی خود در گذشته همچون رحیمی و مشائی را داشته؛ لذا موجبات تفوق اصولگرایان را فراهم آورده و کاندیدای واحد طیف اصولگرایان در انتخابات ۹۶ باشد. با چنین تعبیری هیچ گزینه ای برای اصولگرایان بهتر از تخریبِ دولت تدبیر و امید در یک فضای مقایسه ای نیست که در نتیجه اش تطهیرِ احمدی نژاد و عملکردش در اذهان عمومی رقم خواهد خورد!

  اتاق فکر اصولگرایی «دکترینِ تطهیر» را بر اساس آسیب شناسی ریزشِ آراء و عدم اقبال به کاندیداهای منتخب خود در همه ی انتخابات چهارسال گذشته و پذیرش واقعیت های موجود از حیث شکاف عمیق جامعه با گرایش و تفکر اصولگرایی طراحی نموده و عوامل ملی و استانی آن ها توان و کنش خود را بر اساس چارچوب های عملی این نظریه به کار گرفته و برای موجه سازی عملکرد و سیاست های دولت گذشته چاره ای جز سیاه نمایی کارنامه ی سه ساله دولت روحانی ندارند.

  اصولگرایان برای رقم زدنِ این سیاه نمایی باید فیش های حقوقی را پدیده ای انحصاری و شکل گرفته در دولت روحانی معرفی کنند. واجب است که برجام را نه در فضایی کارشناسی و توجه به ابعاد تخصصی آن که لزوما با نگاهی سیاسی بسنجند. آن ها باید تورم و رکود را نه میراث هشت سالِ دماگوژی اقتصادی دولت گذشته بلکه نتیجه عملکرد دولت مستقر کنونی به حساب آورند. افزایشِ فزاینده آسیب های اجتماعی را نه ثمره ی هشت سال اخلاق نمایشی و دستوری معجزه هزاره سوم و خلق معجونی از پوپولیسم و فریب و هیجان در جامعه که برآمده از اعتدال تعریف کنند. با چنین گرایشی و نقش آفرینی در چنین موقعیتی است که اصولگرایان به زعم خود می توانند بر نگرشِ عمومی تأثیر بگذارند و بر جذبِ دوباره ی نگره و سلیقه مردم فائق آیند. اگرچه میزان موفقیتِ آن ها به دلایل متعددی همچون فضای مستعد برای خلق همیشگی پوپولیسم و ضعف حافظه تاریخی ما و ارجحیتِ همواره ی هیجانِ عمومی بر تعقلِ سیاسی و غیره و ذالک قابل پیش بینی نیست؛ اما «تطهیرِ» دولت مهر و عدالتِ احمدی نژاد بر پایه ی «تخریب» دولتِ اصلاح و اعتدال، تنها شیوه ای است که در شرایطی که هر روز بیش از روز پیش از خسارات و مصائب دولت های نهم و دهم بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر رونمایی می شود، توانِ طرح و نتیجه را دارد.

  با طراحی نظریه تطهیر در گام اول برای اصولگرایان فرصتِ مقابله به مثلی اساسی دست می دهد، در گام دوم آن ها از محاق فراموشی به درآمده و از توان حضور در مناسبات تبلیغاتی بهره می برند و در گام سوم به شیوه هایی «گوبلز گونه» امید به جذب دوباره باور عمومی دارند. و جدای از همه این موارد می توانند به امید گشایش بر شانه اعتبار و کاریزمای احمدی نژاد در میان طیفی از جامعه سوار شده که شاید اصولگرایی به هر قسمی فاتحِ آوردگاه ریاست جمهوری شود.

  طراحان و عاملانِ «دکترینِ تطهیر» اگر چه برای پیشبرد اهداف خود مصونیتی متفاوت با اصلاح طلبان و اعتدالیون دارند؛ لذا دامنه تخریب شان از مسأله فتنه تا عواقب برجام گسترده است اما نمی دانند که در منظر تیزبینی و تیزهوشی افکار عمومی ماجرای ۲ میلیارد دلار و «بابک زنجانی» و «مه آفرید خسروی» در قیاس با فیش های حقوقی برآمده از خلأ قانونی موجود در همه ی ادوار گذشته قابل قیاس نیست. آن ها نمی دانند که هیچ کس و هیچ چیز کهریزک و مرتضوی را فراموش نخواهد کرد.

  تطهیرکنندگانِ احمدی نژاد نمی دانند دامنه ی تخلفات تثبیت شده ی رحیمی و بقایی و مشایی نمی تواند در مقایسه با اتهامات ثابت نگشته ی برادر رییس جمهور فعلی ره به جایی ببرد. آن ها تصور می کنند در پیشگاه ملتی آن «خس و خاشاک» گفته شده در علن دیروز را و این «آشغال» های گفته شده در مجازِ امروز فراموش می شود که بی شک فراموش نمی شود.

  همین قیاس های مع الفارق هاست که شریعتمداری کیهان پس از تخریب های طرح شده اش در مناظره با خرازی بیش از فزونی رأی اصولگرایان از آراء آنان کاست و همین فراموشی هاست که مدیر سایت اصولگرای کرمانشاه در آن شبِ تجلیلِ خبرنگاران در حالی که پیش از سخنان استاندار بی شک می توانست ستاره ی بی کم و کاست آن شب باشد، مقهورِ اصلاح گویی رازانی گشت.

  همانگونه که رسانه ملی به درستی مناظره ای آزاد را رقم زده بود مدیران دولتی در کرمانشاه نیز فضایی آزادانه و دموکراتیک را ترتیب داده بودند و در این بستر آزادانه اگرچه شریعتمداری خود را گهگاهی منتقد احمدی نژاد می دانست و معین نیز خود و پدرش را مغضوب دولت احمدی نژاد قلمداد کرد؛ اما در خاتمه هر دو متفق القول دولت روحانی را «ناخن»ِ دولت احمدی نژاد معرفی کردند. آن کف زدن های ممتد و پرشور حاضران در میانه و انتهای سخنانِ استاندار کرمانشاه در پاسخ به تخریب دولت، خود نشان می داد که خالقانِ «تئوری تطهیر احمدی نژاد» و عاملان «تخریب اصلاحات و اعتدال» تا به چه اندازه به اهداف خود دست یازیده اند!!


  نظرات

  *

  امروز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • مسلخ عشق،اثر روح الله شرفی شاعراسلام آبادی بزودی منتشر خواهدشد
 • ثبت‌نام آزمون استخدامی فصل بهار از هفته آینده آغاز می‌شود
 • رهبر انقلاب، برادران لاریجانی، روحانی، سردار سلیمانی، قالیباف و …چه انگشتری به دست می‌کنند؟
 • تصاویری بسیار زیبا از آثار عکاس توانا استاد قدرت احمدی
 • سفره رنگین وخدا چشم به راه من وتوست
 • این همه ظلم،غارت و اختلاس ریشه در بی بصیرتی های ما دارد/سند ۲۰۳۰ با کاپیتولاسیون فرقی ندارد
 • بازشماری ۲۰ درصد صندوق‌های رای شورای شهر قصرشیرین
 • انتخاب ایران به عنوان مقر کشتی غرب آسیا/بنی تمیم دبیر کل شد
 • دکترالهام حیدرزاده منتخب مردم اسلام آباد درشورای شهر از اهالی رسانه تقدیر وتشکر کرد
 • سوم خرداد روز فتح خرمشهر مبارک
 • داستان پدیده انتخاباتی شورای شهر خرم آباد از انگیزه تا پیروزی قاطع
 • «رئیسی» رکورد قدرتمندترین رقیب رئیس جمهور منتخب را زد+جدول
 • فردا؛ نشست خبری تجری در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار می‌شود
 • بیانیه تقدیر و تشکر ستاد انتخاباتی جبهه تدبیر و توسعه شهرستان اسلام آباد غرب
 • هیچ مردمی با شعار ، ملّت نمی شوند / فعالان فرهنگی کُرد باید جوابگو باشند فقر مالی فرهنگ کّردانه های کرماشان را
 • بیانیه تقدیر و تشکر بهروز جلیلیان، منتخب مردم اسلام آباد غرب در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر
 • نتیجه اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستای تهران+ جزییات
 • پیام تشکر دکتر الهام حیدر زاده منتخب مردم شریف اسلام آباد غرب درشورای شهر
 • اقتدار ملت ماندگار است
 • آخرین جزئیات از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶